Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lelkipásztori levél - 2011. november

2011.11.16

Kedves Katolikus Család!

Nagy szeretettel fordulok Önökhöz mint Tab város, Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj és Zala községek plébánosa. Fontosnak érzem, hogy plébániánk életének előmozdítása érdekében ezt a néhány építő jellegű gondolatszikrát Önökkel megosszam.
Ami előbbre viheti bármilyen közösség életét az csakis az összefogás, az egységre való törekvés. Nem a másik bántalmazása vagy negatív dolgok keresése, hanem a közös értékek megtalálása. Ez egyházközségünkre is érvényes. Én a képviselőtestületünkkel együtt ezen munkálkodom folyamatosan. Ezt a célt szolgálja ez a pár gondolat is, melynek keretében összeállítottam egy ránk szabott „Kislexikont”:

Keresztény - Katolikus

Mindazokat, akik hisznek Istenben, és abban, hogy ő emberré lett (ezt ünnepeljük Karácsonykor), azok aszerint a tanítás szerint élik életüket, amelyet Jézus Krisztus adott tudtul számunkra. Ők a Krisztus-követők, azaz keresztények. A hívő ember – bármilyen vallású is legyen – hisz egy mindenekfelett álló Létezőben, akitől élete függ, és hiszi, hogy élete jobbulását, nagy kérdéseinek válaszát Tőle remélheti. Hisz abban, hogy ez az élet nem a végtelen semmibe vész, hanem Isten örök boldogsággal vár bennünket, és abban, hogy a kettő valamilyen módon hatással van egymásra.

Közösség

„Egyáltalán nem tévesztendő össze a tömeggel. A közösséget tagjainak szabad elhatározása hozza létre: elfogadnak egy szabályrendszert, mely kötelező minden személyre. Az ember kapcsolatok hálózatában él és fejezi ki önmagát, mind a jóban, mind a rosszban. A közösséget erények tartják össze (szolidaritás, megbocsátás, alkalmazkodás, hagyománytisztelet stb.), mert a közösség nem fizikai, hanem erkölcsi valóság, s az összetartozás és egymásrautaltság tudata vezeti.” (vö. Magyar Katolikus Lexikon) A mai kor felfogása pont ezt a közösségi szellemet akarja kiirtani az emberből, és létrehozni a csakis önmagával foglalkozó egyént, aki másokkal nem törődik. Ez pedig a nemzet, ország, város, család széthullásához vezet. Ennek megakadályozása érdekében kell a mi egyház-közösségünknek is egyre jobban összefognia.
Ezt szeretnénk minél jobban előmozdítani a különféle programokkal, eseményekkel, honlappal (www.tabiplebania.hu), kirándulásokkal. Ez mindannyiunk emberségét építi.

Adventi - nagyböjti beteglátogatás

Elnézésüket és egyben megértésüket kérem, hogy a húsvéti időben nem minden tudomásom szerinti időshöz és beteghez tudtam ellátogatni, szentségekben részesíteni.
Ezúton szeretném saját beteglátogatási listámat frissíteni. Kérem Önöket, ill. hozzátartozóikat, hogy november 27-ig legyenek szívesek ezen irányú igényeiket a plébánia elérhetőségeinek egyikén jelezni.
Ez különösen azokra vonatkozik, akik adventben és nagyböjtben a szentgyónásukat, szentáldozásukat egészségügyi problémáik miatt csak otthonukban tudnák elvégezni.

Betegek kenetéről

A szenvedés ugyanúgy része életünknek, mint az öröm. A betegség elkerülhetetlenül megtalál minket. Ebben a helyzetben nyújt Isteni segítséget a betegek kenete, a sokak által csak „utolsó kenet”-ként ismert szentség. Ez nem jelenti elsősorban az ember földi életének a végét. Tudom, hogy sok ember fél, ami természetes, ha csak emberi oldalról nézzük. Isten viszont valóban az örök élet örömével akar megajándékozni minket, ezért fontos, hogy lelkünket ne hanyagoljuk el, és a ránk bízottakról ilyen módon is gondoskodjunk.
A betegek szentségét felvehetik az idősek vagy súlyos betegségben szenvedők, illetve akik komoly műtét előtt állnak.
Fontos, hogy ilyenkor minden juttatás nélkül megyek a beteg lelki üdvösségét szolgálni, akár a siófoki kórházba is, ha kérik. Kérek mindenkit, hogy merjenek szólni!

Egyházi hozzájárulás

Sajnos, ahogy semmiféle emberi közösség, így az Egyház sem képes saját magát csak imádságból fenntartani. Szükséges ezért, amint az Egyház öt parancsolatában is benne van, hogy a hívek – lehetőségeik szerint – az egyházközséget anyagi hozzájárulásukkal is támogassák. Ennek formája az egyházi adó, vagy párbér, vagy egyházi hozzájárulás, mely egyházközségünk területén 2012. évtől 2000 Ft személyenként minden keresőképes és nyugdíjas számára. Akinek lehetősége van és ennél többet gondol, annak adományát hálásan köszönjük!
(Az országos elgondolás szerint az egyházi adó összegét – csak tájékozódásul közlöm – az éves jövedelem 1%-ának írták elő, amely sok helyen elképzelhetetlenül magasnak bizonyul.)
Egyházi hozzájárulásuk összegét különböző módon lehet befizetni:
  • Templomainkban a szentmisék után
  • A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
  • Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott évet.
Az egyházi hozzájárulás összege elsősorban az egyházközség céljait szolgálja, közösségi programok szervezését, közösségi épületeink fenntartást. Ezen belül is konkrétan templomaink kisebb-nagyobb problémáinak helyreállítását, berendezéseinek korszerűsítését. Ez mind értünk van, és a közösség érdekeit szolgálja. 
Jó szándékú támogatásaikat előre is köszönjük!

Eddig történt... - Terveink

Hálával tartozom elődöm, Dr. Takács Lajos atyának, aki erejét nem kímélve munkálkodott templomaink, épületeink felújításán, rendbetételén.
Ezt a tevékenységet folytatjuk mi is tovább. Arról szeretnék most egy átfogó képet adni, hogy eddig mi valósult meg és mit szeretnénk még elérni.
Minden fíliában a régi miseruhákat kicseréltük újakra. A legtöbb fíliában elkészültek a hirdetőtáblák, amelyeken egyházközségeink aktuális hirdetéseit olvashatják. A bábonyi kápolnában új bútorokkal szépült meg a sekrestye, elkészültek a keresztúti képek is. Megyeren alapos takarítás után az oltártér új szőnyegeket kapott, zöld növényekkel díszítettük a templomot, a tetőt is kijavíttattuk. Lullán a hívek jóvoltából a sekrestye bútorzata megújult. Sérsekszőlősön folyamatban van a tető kijavítása, lefestették az ajtókat, a templomlépcső korlátját és elkészült egy zöld oltárterítő garnitúra is. Torvajon is új zöld terítő került az oltárra, és folyamatban van a templom keresztjének helyreállítása. Zalán lecseréltük a régi, már elöregedett keresztúti képeket, a sekrestyébe pedig új szekrény került a miseruhák tárolására.
Tabon elkészültek az új úrnapi sátrak, egységes, igényesen hímzett terítőkkel. Új újságos polc készült. Az oltártér folyamatosan megújul, hiszen felújítottuk a hangosítást, vezeték nélküli mikrofonokat tettünk a régiek helyébe. Hamarosan szeretnénk a szentélyt új szőnyeggel borítani.
Szükséges lenne az elöregedett villanyvezetékek cseréje is. Emellett a harangozást is korszerűsíteni kellene.

Programok

Szülői kezdeményezésre minden hónap utolsó vasárnapján „Családos Szentmisét” tartunk. A fiatalos ének, gitárszó egy másik oldalról világítja meg kereszténységünk közösségi életét, hitünk csúcspontját a Szentmisét. Ezt követően mindig igyekszünk a gyerekeknek különféle foglalkozásokat szervezni, melyek ideje alatt a szülők számára beszélgető kört tartok családról, házasságról, problémamegoldásról, és egyéb Önöket érintő aktuális témákról.
A más keresztény felekezetekkel való egységünk jegyében több programot szerveztünk református és evangélikus lelkipásztor társaimmal. Szép jele ez kereszténységünknek.
Plébániatemplomunk búcsúünnepét, Úrnapját fíliáink híveivel együtt ünnepeltük. A Szentmise és az ünnepélyes körmenet után közös ebédre és beszélgetésre hívtam meg mindenkit.

Elérhetőségeim

Kérdéseikkel, ötleteikkel, problémájukkal bátran forduljanak hozzám személyesen, vagy elérhetőségeim egyikén, mely a fejlécben olvasható.
Akár személyes beszélgetésre, akár lelkivezetésre is teljes mértékben nyitott vagyok, hiszen hivatásom is ezt foglalja magába.
 
Isten bőséges áldását kívánom mindannyiukra és családjukra!
 
Tab, 2011. november 11.
 
Tisztelettel és szeretettel:
 
Horváth Tamás
plébános