Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége díj - 2019.

2019.05.03

A Katolikus Karitász Tabi Csoportja megalapította a Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége díjat, amelyet minden évben a tabi Plébánia területén működő általános iskolák, azaz a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Tab) és a Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tab) egy-egy nyolcadik osztályos tanulójának adományozzuk, példaértékű tanulmányi, közösségi és kulturális vagy sport munkájáért, a nevelőivel és diáktársaival tanúsított példás magatartásáért.

A díj odaítéléséről egy független testület, a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának Diákjóléti Munkacsoportja dönt.

A jutalmazandó diákok a következő kritériumok alapján, az iskola igazgatójának és az osztályfőnöknek, valamint a hitoktató/erkölcstan oktató írásbeli javaslata alapján, a pályázó motivációs levele és a beadott mellékletek értékelésével és rangsorolásával kerül kiválasztásra.

Kritériumok:

  • Pályázónak motivációs levelet kell benyújtania, melyben röviden bemutatja tanulmányi, közösségi és kulturális/sport munkáját (legfeljebb egy A4-es, 12-es, Times New Roman betűtípussal, 1,15-ös sorközzel gépelt, nyomtatott oldal).
  • Legalább 4 éven keresztül a tabi Plébánia területén működő valamelyik általános iskola hűséges tanulója volt – ehhez iskolalátogatási igazolásra lesz szükség.
  • Tanulmányi átlaga nem volt rosszabb 4,3-nál – 5-7. osztály év végi, 8. osztály félévi bizonyítványának másolata mellékelendő – magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és hittan/hit- és erkölcstan/erkölcstan tárgyakat vesszük figyelembe.
  • Példás szorgalmával, tehetségével, városi, megyei, esetleg országos versenyeken elért helyezésével öregbítette iskolája hírét, és/vagy kitartásával kiemelkedő sporteredményeket ért el – oklevelek másolata.
  • Munkafegyelme, szorgalma sohasem volt kifogásolható, az iskolában töltött évek alatt mindig példamutatóan viselkedett. A közösség érdekében áldozatokat is vállalt – igazgatói, osztályfőnöki és hitoktatói/erkölcstan oktatói ajánlások.
  • További tanulmányok folytatásának igazolása – középiskolai felvételi határozatának másolata.
  • A pályázat benyújtásához szükséges az adatvédelmi nyilatkozat (formanyomtatvány – nyilatkozattevőnél a szülő/gondviselő aláírása is kell!)
  • A szülő/gondviselő írásos nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke benyújtsa pályázatát a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának (ehhez nem készül formanyomtatvány – szülő saját szavaival írja le hozzájárulását, gépelt, nyomtatott és aláírt formát fogadunk el).

           

A Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége díj tartalma: Oklevél, üveg plakett, pénzjutalom.

A díjazottak az oklevélen kívül, egy üveg plakettet kapnak, amelyen Árpád-házi Szent Erzsébet – a szolgáló szeretet példaképe, a Katolikus Karitász védőszentje látható, félkörívben „A Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége – Katolikus Karitász Tabi Csoportja” felirat szerepel.

A kitüntetettek pénzjutalomban részesülnek, melynek összegét a díj patrónusai minden évben adományként ajánlanak fel a jutalmazandó diákok részére. Az idei évben a Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége díj tizenötezer forint pénzjutalommal jár.

A kitüntetést a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának csoportvezetője, az iskola ballagási ünnepégén adja át.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot (motivációs levél, ajánlások, mellékletek) kinyomtatva és aláírva kérjük beküldeni. A diákok aláírása mellett szerepelnie kell a szülő/gondviselő kézjegyének is. Kézírásos pályázati anyagot nem fogadunk el!

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. május 31.

A pályázatot a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának kell beküldeni kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre:

Katolikus Karitász Tabi Csoportja

8660 Tab, Petőfi Sándor utca 9/A

A borítékon fel kell tüntetni a következőket:

-„Pályázat 2019"

-A pályázó neve, címe

-A pályázó iskolája

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdés merül fel, a Karitász Csoport Diákjóléti Munkacsoportjának vezetője, Tenyei-Tóth Angéla (tel: 06-30/560-6807; e-mail: tenyeita@gmail.com) áll az érdeklődök rendelkezésére.

 

Dr. Vajda Péter s.k.
csoportvezető

 

adatkezelési nyilatkozat