Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Évközi 14. vasárnap

2013.07.13

Krisztusban Kedves Testvérek!

 

            Múlt vasárnap a szentmisén bemutatkoztam, a mai vasárnapon a prédikáció helyén szeretném veletek ismertetni a plébánia kialakított új rendjét. Teszem ezt azért, mert van egy régi mondás, amelyet a szeminárium falán gyakran lehetett olvasni: Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged.

Ennek a mondásnak a szellemében szeretnék beszélni a plébánia hivatal kialakított új rendjéről. A hétköznapi szentmisék rendje a következőképp alakul: a hétfői nap a püspökök és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kezdeményezése szerint a papok számára legyen egy pihenő nap, hiszen a hét többi részében és hétvégén is lelkipásztori munkával vagyunk leterhelve és számunkra is fontos, hogy valamikor pihenni, töltekezni tudjunk. Másrészt hétfői napon továbbképzések és papok számára szervezett lelki programok, találkozók vannak, amelyeken hivatalból is, és a lelkipásztori közösséget építve jelen kell lennünk. Ezért hétfő a szabadnapom és hétfőnként én nem tudok szentmisét vállalni. Hétfőn a szentmiséket mindig Lajos atya fogja végezni, ő ezt készséggel vállalta, ezért köszönetemet szeretném kifejezni neki. Ha ő ezt későbbiekben valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni, akkor szentmise ezen a napon nem lesz. Kedden, csütörtökön és pénteken este 6 órakor, szerdán és szombaton pedig reggel 7 órakor lesznek a szentmisék. A vasárnapi szentmisék rendje nem változik, sem a plébániatemplomban, sem a fíliákban.

Mivel lelkipásztorként nemcsak a várost, hanem a hozzá tartozó falvakat valamint a katolikus iskola lelki igazgatói faladatait is el kell látnom, szükséges, hogy a plébánia hivatalban legyen kialakított hivatali óra, amikor a lelkipásztor mindig a hívek rendelkezésére áll, ennek időpontja: csütörtökön délután 4-1/2 6 óráig, illetve szombaton délelőtt 9-10 óra között. A hivatali órában lehet keresztleveleket és egyéb iratokat kikérni, kereszteléseket és házasságkötéseket bejelenteni. A hivatali idő kialakítása azért is fontos, mert a hívek ebben az időben biztos, hogy megtalálják a lelkipásztort.

Szentmise szándékok előjegyeztetése a szentmisék után nálam lehetséges, hiszen nemcsak Tab várost, hanem a hozzá tartozó falvakat is át kell látnom. A szentmisék ára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia valamint a kaposvári megyéspüspök rendelete értelmében 2100 Ft, amelyet a szentmise feliratásakor kell befizetni.

Keresztelések a plébániánk területén szombaton délelőtt 10 órakor lesznek. Kórházban lévő beteghez lelkipásztor a hirdetőtáblán elhelyezett telefonszámon bármikor hívható, mind a siófoki, mind a kaposvári elérhetőségeket kifüggesztettem.

Temetés bejelentése bármikor lehetséges, mobiltelefonszámom, amelyen keresztül mindig elérhető vagyok, a temetkezési vállalatnál megtalálható. A Plébánia hivatal kialakított rendjéről táblázatot készítettem, amely a templomok hirdetőtábláin és a plébániaház kapuján is kifüggesztésre kerül.

Magyarországon minden egyházközség bevétele az egyházközségi hozzájárulásból, perselypénzből és adományokból tevődik össze. Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel az egyház anyagi támogatása is, hisz templomaink és a plébánia működtetéséhez, karbantartásához állami segítséget nem kapunk. Minden egyházközség önfenntartó a hívek adománya által. Az egyházközségi hozzájárulást minden megkeresztelt embernek ahhoz az egyházközséghez kell fizetnie, amelynek területén lakik, tehát az egyházközséghez való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerinti.

Plébániánk területén a képviselőtestület döntése értelmében, minden megkeresztelt embernek személyenként legalább 2000 Ft-ot kell fizetnie évenként, akinek lehetősége engedi nyilván ennél nagyobb összeget is befizethet.

A hozzájárulást a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében szentmisék előtt és után lehet befizetni. Az egyházi adó befizetéséről nyilvántartást vezetünk a plébánia hivatalban és szintén a törvénykönyv értelmében, ha valaki az egyházközségi hozzájárulását nem fizeti évről évre, és bármely szentség kiszolgáltatását kéri, a lelkipásztornak kötelessége, hogy 5 évre visszamenőleg az összeget elkérje. Így mind a híveknek, mind a lelkipásztornak az az érdeke, hogy az egyházközségi adót, hozzájárulást megfelelő időben rendezze, hogy se a lelkipásztor, se a hívek ne kerüljenek kellemetlen helyzetbe. S egyben köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az egyházi adó pontos megfizetésével, adományaikkal, rendszeres perselypénzzel támogatják egyházközségünk működését és templomunk fenntartását, illetve annak további szépítését.

Az elsőáldozók és leendő bérmálkozók bejelentése szeptember első vasárnapjától lehetséges. Bérmálkozók lehetnek azok, akik 8. osztályba és középiskola 1 osztályába járnak, valamint vasárnaponként rendszeresen részt vesznek a szentmisén.

A megnövekedett lelkipásztori munka miatt a Püspök úr kifejezett szándéka szerint hitoktatót fogunk alkalmazni, hogy a hitoktatásban segítségemre legyen.

Ahhoz, hogy a plébániánk zavartalanul tudjon működni, szükséges volt ezeket a mai vasárnapon mindannyiótok tudomására hoznom, hogy a mi plébániánkon is érvényesüljön az ősi mondás igazságtartalma miszerint: Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged.