Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Krisztusi tekintély – Mt 23,1-12

2011.10.30

Krisztusi tekintély

Testvéreim! A hatalom sokakat megfélemlíthet, de ha a hatalom, a rang, a feladatkör szeretettel párosul, tekintélyt szülhet, amely erőt ad az embernek.
A mai evangélium erre tanít bennünket. Jézus a farizeusok és írástudók rossz példáját hozza kiindulópontnak, akik csak a külsőségekben mutatják meg hatalmukat, erejüket, szépségüket, vallási gyakorlataikat, a lélek viszont másról tanúskodik bennük. A szavak, tettek és az életvitel, valódi hitbeli cselekedetek nem egyeznek náluk. Ezért mondja azt Jézus: „Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Ne hívassátok magatokat mesternek se, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus.” 
Ha ezt a szakaszt szó szerint értelmeznénk, kétségbe kellene esnünk, mert a gyakorlat a mai magyar nyelvben mást mutat: Tanítóink, tanáraink vannak, mesterembereink, szakembereink úgyszintén és papjainkat pedig atyának szólítjuk. Nem teszünk eleget Krisztus kérésének?
Nem erről van szó. Szükséges látni a kiindulópont fontosságát, ezeknek a szolgálatoknak a visszaélését szemlélni.
Ha azt mondom lenézően: 
- én vagyok a tanár, te pedig a diák, és fogadj szót, tanuld meg…,
- én vagyok az anyád/apád, neked, mint gyermeknek kötelességed szót fogadni…,
- én vagyok a mesterember, te pedig a szolga, ehhez nem értesz…,
- én vagyok az atya az egyedüli köztetek, aki krisztusi tanítást éli…,
- stb.
 --> akkor visszaélek szolgálatommal, nem teljesítem azt, amit élnem kell.
Ezt akarja Jézus helyére rakni bennünk. A szeretettejes szolgálatot mutatni. A példa a mesterek, tanítók, atyák számára maga az Úr lehet. Élete, tanítása, cselekedete, mind Istent tükrözi vissza. Erre kell nekünk törekednünk, hogy hittel, szeretettel gyakoroljuk azt, ami a feladatunk, legfőképpen akkor, ha ránk van bízva más is.
A tanító, a tanár, a pedagógus jó, ha valóban tanítója, nevelője a rábízottaknak. Az apa, anya, úgyszintén csak szeretetteljes neveléssel tudja formálni gyereke testi-lelki életét. Ha mindaz, amit mondanak, cselekedeteikben visszaükröződik.
A mesterember, legyen kőműves, villanyszerelő, ács mind a tettei, munkája által tudja megmutatni igazi mesterségét, akár tanítványainak, akár akikért dolgozik.
A pap, mint atya – és most személyesen szólók –, akkor igazán atya, ha a Krisztus-hívőkkel együtt megy a kereszténnyé válás útján. Amikor Tamás atyának hívnak, örülök lelkemben, de Krisztusé az öröm. Nem kívánom elveszíteni azt az Istenbe vetett hitet ebben a szolgálatban, amiért én pap lettem. Nem magam erejéből, hanem Krisztus meghívásából lettem atya, lelkipásztor, plébános.
Bármelyik hivatásra gondolok, a forrás maga az Úr. A tanítónak, krisztusi tanítónak; a mesternek, krisztusi mesternek; az atyának, krisztus atyának kell lennie.

krisztusi-tekintely.jpg

Ehhez hozzá tartozik, hogy a krisztusi tanítást, az Egyház tanításán keresztül egyre jobban megismerjük, elmélyítsük magunkban. Amikor azt mondom, hogy hiszek Istenben, akkor ezt mind azért teszem és fogadom el kinyilatkoztatását, mert a tekintélye, megelőző szeretete alapján hiszek benne. Ha Krisztus szeretet-példája az alapja tekintélyemnek, akkor krisztusi lesz benne a cselekedetem is.
Akik katolikusnak valljuk magunkat, elfogadjuk ezt a Krisztusi tanítást, Isten mindenekfölött-valóságát, de ezzel együtt a Katolikus Egyház közösségi életében élve tesszük ezt. Hisszük, hogy a pápa, a tanítóhivatal, a papok megismerve, átimádkozva az isteni szót ugyanazt tanítják, és jó pásztor módjára ugyanara a boldogságra vezetik el a Krisztus-hívőket.
Testvéreim! Szólítja meg Pál is a híveket, akiknek írja leveleit. Valóban, mi keresztségünk által lettünk testvérei egymásnak Krisztusban és lettünk Krisztus Egyházának tagjai. Ugyanazon az úton járunk, ki-ki más mértékben, szolgálatban, de a célunk közös így együtt.
A közös testvéri életnek és feladatköreinknek mércéje Krisztus szava: Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.
Törekedjünk a krisztusi szeretetteljes tekintély megélésére. Amen.