Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


C. év 2016. március 20. Virágvasárnap

2016.03.27

Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja

2016. március 20.

 

  1. Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
  2. Egyházközségi zarándoklatunkra, amely május 18-24. között La Salette- Lourdes útvonalon lesz, minden hely elkelt. Sajnálattal kell közölnöm, hogy kb. 6-8 fő van várakozó listán, akiket előre láthatólag nem tudunk magunkkal vinni. Bővebb információt később tudok mondani.

 

  1. Előre hirdetem, hogy a húsvéti Szent Háromnap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul:

Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, végül virrasztás lesz. Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett.

Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom oldalsó bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd az evangélikus templom mellett elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.

  1. Húsvétvasárnap reggel 700 órakor ételszentelést tartunk a plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 800 órai kezdettel Megyeren, 930 órakor Zalán, majd 1100 órakor Tabon. 1500 órai kezdettel Bábonyban és 1800 órakor Tabon.

 

  1. Húsvéthétfőn 800 órakor Lullán, 930 órakor Torvajon, 1100 órai kezdettel a plébániatemplomban, majd 1300 órakor Sérsekszőlősön lesznek szentmisék.

 

  1. Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban ministrálni szeretnének, március 23-án, szerdán 1700 órára jöjjenek el a templomba ministráns próbára.

 

 

  1. Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében.

 

  1. Új Ember és Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos polcról!