Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hirdetések - A. Nagyböjt 5. vasárnap

2017.04.07

Nagyböjt 5. vasárnap

2017. április 2.

  1. Április 2-án, vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld javára. Így adjuk majd adományainkat!

 

  1. Április 7-én, pénteken 1715 órától családos keresztutat járunk. Kérem, hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti elmélkedést. Szeretettel hívom és várom a családokat és a testvéreket. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

 

  1. Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
  2. Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben.
  3. Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását április 7-én, pénteken végezzük a reggeli óráktól.

 

  1. Előre hirdetem, hogy április 8-án, szombaton 1330 órától nagytakarításra hívom és várom a testvéreket. Templomunkat szépítjük és készítjük húsvét ünnepére.

 

  1. Április 8-án, Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. A szentmisén a Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az idő engedi, kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk. Megáldjuk a szentmise elején a barkaágakat, majd a templomot megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe.

 

  1. Előre hirdetem, hogy a Szent Három nap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul: Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett. Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal. Kérem, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.