Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hirdetések - A. Virágvasárnap

2017.04.10

Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja

2017. április 9.

 

  1. Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
  2. Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben.
  3. Előre hirdetem, hogy a húsvéti Szent Háromnap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul:

Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, végül virrasztás lesz. Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett.

Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom oldalsó bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd az evangélikus templom mellett elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.

  1. Április 16-án, húsvét vasárnapján van Urunk feltámadásának ünnepe. Reggel 700 órakor ételszentelést tartunk a plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 800 órai kezdettel Lullán, 930 órakor Torvajon, 1100 és 1800órai kezdettel Tabon, és 1500 órakor Bábonyban.
  2. Április 17-én, húsvéthétfőn 800 órakor Megyeren, 930 órakor Zalán, 1100 órai kezdettel Tabon a plébániatemplomban, majd 1300 órakor Sérsekszőlősön lesznek szentmisék.
  3. Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban ministrálni szeretnének, április 12-én, szerdán 1700 órára jöjjenek el a templomba ministráns próbára.

 

  1. Április 20-án, csütörtökön 1630 órától szülői értekezletet tartunk a templomban az elsőáldozók szüleinek. Az elsőáldozás május 7-én, vasárnap lesz.