Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hirdetések - B év Nagyböjt 5. vasárnap

2018.03.27

Nagyböjt 5. vasárnap

2018. március 18.

  1. Március 18-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Így adjuk majd adományainkat.
  2. Március 19-én, hétfőn Tabon tartjuk a fiatal papok találkozóját. 1100 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is húsvétra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége, egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval szíveskedjen segíteni, hogy az atyákat méltó módon vendégül láthassuk, amelyet előre is hálásan köszönök.
  3. Március 19-én, hétfőn kezdődik a nagyböjti 3 napos lelkigyakorlatunk a 1800 órakor kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Menyhárt János szurdokpüspöki plébános atyát kértem fel a Váci Egyházmegyéből. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra.
  4. Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
  5. Március 23-án, pénteken 1715 órától családos keresztutat járunk. Kérem, hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti elmélkedést. Szeretettel hívom és várom a családokat és a testvéreket. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.
  6. Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását március 23-án, pénteken végezzük a reggeli óráktól. Kérem, írassák fel, akikhez szeretnék, ha elmennénk.
  7. Előre hirdetem, hogy március 24-én, szombaton 1400 órai kezdettel nagytakarításra hívom és várom a Testvéreket. Templomunkat szépítjük és készítjük Húsvét ünnepére.
  8. Március 25-én, vasárnap Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja, a Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az idő engedi kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk, megáldjuk a szentmise elején a barka ágakat, majd a templomot megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe.
  9. Előre hirdetem, hogy a Szent Háromnap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul: Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett. Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal. Kérem, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.