Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hirdetések - C év Virágvasárnap

2019.04.17

Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja

2019. április 14.

 

  1. Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
  2. A Szent Háromnap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul:

Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett.

Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.

Kérem, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.

 

  1. Húsvétvasárnap reggel 700 órakor ételszentelést tartunk a plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 800 órai kezdettel Lullán, 930 órakor Torvajon, majd 1100 órakor Tabon. 1300 órai kezdettel Bábonyban és 1800 órakor Tabon.

 

  1. Húsvéthétfőn 800 órakor Sérsekszőlősön, 930 órakor Zalán, 1100 és 1800 órai kezdettel Tabon a plébániatemplomban, majd 1300 órakor a megyeri templomban lesznek szentmisék.

 

  1. Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban ministrálni szeretnének, április 18-án, csütörtökön 1700 órára jöjjenek el a templomba ministránspróbára.

 

  1. Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében.