Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagyböjt 5. vasárnap - 2015. március 22.

2015.03.21

Nagyböjt 5. vasárnap

2015. március 22.

 

 1. A mai vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld javára.
 2. A héten kedden Lullán fél 6-tól gyóntatás 6 órakor szentmise lesz!
 3. Szerdán Urunk születésének hírüladásának főünnepe lesz (Gyümölcsoltó Boldogasszony), szentmise csak a plébániatemplomban lesz reggel 8 órakor!
 4. Nagyböjt péntekjein este 5 órától keresztutat végzünk.
 5. Hálásan köszönöm a hívek szép számú részvételét Nagyböjti Lelkigyakorlatunkon.
 6. Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka, szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatás, heti két órában. Az Önkormányzati Iskolában 1-2-3. és 5-6-7. osztályokban válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
 7. Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében.
 8. Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi jövedelemadójuk 2x 1 %-ról. Az egyik 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai száma 0011.
 9. Egyházközségi zarándoklatot hirdetek május 9–14-ig San Giovanni Rotondo-Pompei-Roma útvonalon. Jelentkezni március 23-ig lehet, 200 euro előleg befizetésével, a sekrestyében vagy a plébánián. Részletek a faliújságon találhatók.
 10. Jövő vasárnap Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja, a Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az idő engedi kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk, megáldjuk a szentmise elején a barka ágakat, majd a templomot megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe.
 11. Előre hirdetem, hogy a Szent Három nap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul:

Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 5 órától keresztutat végzünk, majd ezután 6 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás! Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett!

Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz.  Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.