Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Plébániatemplom

 Tab első temploma a középkorban épült. Egyes feljegyzések említést tesznek egy nagy, kőtemplomról, amelyet a régészek - bár ásatásokat nem folytattak - a mai katolikus templom és a temető közötti területre jelölik. Legkorábban íródott emlékünk egy oklevél 1320-ból, amely említést tesz Szent Péter apostol tiszteletére emelt templomról és birtokairól. 1449-ben még említik a Péter titulusú templomot. A település a török megszállás alatt elnéptelenedett. 1573-74-ben már csak 12 házból áll. A XVII. század második felében pedig teljesen elpusztult. Ekkor indulhatott romlásnak a hajdani templom is. 

plebaniatemplom.jpgAz újratelepítés 1712-ben kezdődik. 1756-ben valószínűleg a régebbi templom anyagainak felhasználásával, nekifogtak a mai templom építésének, amely 1762-ben készült el teljesen. Szentélye egyenes záródású, mennyezete négyboltszakaszos, homlokzata előtti tornya a mainál alacsonyabb. Főoltára ión-oszlopos, mellékoltára copf stílusú. A főoltár képe az Utolsó Vacsorát, a mellékoltáré Szűz Máriának országát és koronáját felajánló Szent István királyt ábrázolja. Az alkotójuk ismeretlen. Talán ekkor került a templomba az a kép is, amelyen remete Szent Pált és Szent Antalt látjuk. A szószék domborműve az isteni Magvetőt mutatja. 

Nagy jótevőre talált a templom a XVIII. század végén Nagy Ferenc veszprémi kanonok személyében. Mint ahogy a diadalív felirata is mondja: CHRISTO VERBO INCARNATO PANIS VINI FORMA DATO IN FIGVRIS PRAESIGNATO OFFERENTI ET OBLATO ATRIA SVIS PIGNVS EREXIT F.N.C.V. "Krisztus testté lett Igének, Átlényegült bor s kenyérnek, előképben megígérnek, feláldozott Istenségnek emelte e hajlékot Nagy Ferenc veszprémi kanonok 1799-ben." A templom terét oratóriumokkal bővítette, kriptát építetett és a tornyot megmagasítatta. Felszerelést is ajándékozott a templomnak "ad elegantiam". 

dscn9026.jpg

A szentélyt, az oratóriumokat és a sekrestyét a híres osztrák festővel id. Dorfmeister Istvánnal festette ki, akinek munkáját 1797-ben bekövetkezett halála után valamelyik tanítványa folytathatta. A szentély mennyezetképe: az ószövetségi áldozat allegóriája. Négy csegelyképe: Ábrahám áldozata, Melkizedek áldozata, az egyiptomi bárányvacsora és a pusztai mannahullás. Három ovális képe: Mózes vízfakasztása a pusztában, a frigyszekrény, és az áldozati kenyerek asztala. A sekrestye ajtaja felett Keresztelő Szent Jánost látjuk. A főoltár két oldalán fülkében álló két püspök alakja (hasonlót festett Dorfmeister a türjei prépostsági templomban és a soproni Szentlélek templomban is). A sekrestyében és a földszinti oratóriumban szentek ovális képei, az emeleti oratóriumokban Szűz Mária életének jeleneteit ábrázoló szürke (grisaille) festmények vannak.

Ilyen szürke képek lehettek hajdanán a szentély püspök-alakjai. A sekrestye és a földszinti oratórium szentjei is. Átszínezést valószínűleg 1904-ben kaptak, amikor Steiner Rudolf soproni festő kifestette a templomot. Mint ahogy a szentély baloldali falán, a sekrestye bejárata felett olvasható: PIE CONDECORATA MANCO OPE LIB. BAR. CAROLI HORNIG. "Kifestve báró Hornig Károly segítségével 1904-ben." A szentély jobboldali falán Hornig Károly veszprémi püspök címere látható. 

 1926-ban két manuálos orgonát kapott a templom, amelyet a budapesti Rieger-gyár készített. 

03-a-tabi-romai-katolikus-templom-harangjai-1933..jpg

1933-ban Szlezák László aranykoszorús mester öntötte az új harangokat, amelyeket: Jézus Szíve, Magyarok Nagyasszonya és Szent József tiszteletére szenteltek. 1934-ben a torony sisakját teljesen újjáalakítva kicserélték. A márvány szembemiséző oltár és az ambó (felolvasóállvány), valamint a kripta oltára Krasznai Lajos szobrászművész alkotásainak maradványa. A szobrász alkotását 1939-ben főoltárként állították fel, és ez 52 éven át pótolta a ma is látható eredeti főoltárt. 1943-ban a templom oldalbejárata mellett a  menekült lengyelek emléktáblával örökítették meg itt tartózkodásukat. Az emlékművön kereszt, szenteltvíztartó, a lengyel és a magyar címer látható. A jelenlegi plébánia alapításának 270. évfordulóján, az egyházközség hívei emléktáblát állíttattak az itt szolgáló plébánosok emlékére.

dscn9082.jpg

A tabi születésű Erényi Alajos órásmester által készített Szent Korona másolata, méret-, forma- és színhű alkotás, amelyet féldrágakövekkel és zománcképekkel díszített. 2000 óta tekinthető meg templomunkban. A templomkertben hat különböző alkotás tekinthető meg: kőkereszt (1894), Jézus Szíve-szobor (2002), Szent Péter-szobor (2002), Magyar Szentcsalád (2007), Assisi Szent Ferenc (2011) és a Szűz Mária szobor (2014). Az utóbbi négy alkotás Dr. Takács Lajos nyugalmazott apát-plébános munkája.

 

 SZENTMISERENDJE:

Hétfő 18:00

Szerda tanév során: 8:00; tanítási időn kívül: 7:00

Péntek 18:00

VASÁRNAP 11:00 és 18:00

 

TEMPLOM BEMUTATÁS:

A nyitvatartási időben, előzetes bejelentkezés alapján történik.

Bejelentkezni a plébánia telefonszámán 06-30/785-1060 vagy a tab.plebania@gmail.com e-mail címen lehet.

 

TEMPLOM NYITVA TARTÁSA:

(a felsorolt időpontokban a templom látogatása ingyenes)

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-18:00

Szerda 8:00-18:00

Csütrötök 8:00-18:00

Péntek 8:00-18:00

Szombat 8:00-18:00

VASÁRNAP 12:00-18:00

A Plébános Úr a nyitva tartás változtatásának jogát fenntartja!