Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bérmálás

A bérmálás, vagyis krizmával való megkenés a keresztény beavatás második szentsége, és a másik kettőhöz kapcsolódik: a keresztséghez és az Oltáriszentséghez.
 • Hogyha felnőtteket fogadnak be az Egyházba, ők a három beavató szentséget a hagyományos sorrendben veszik fel: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség.
 • A nyugati (latin) egyházban a megszokott gyakorlat az, hogy a gyerekeket egészen kis korukban keresztelik meg, első szentáldozáshoz körülbelül hét éves korukban engedik őket, a bérmálás szentségét pedig tizenkét és tizenhét éves koruk között vehetik föl.
 • A keleti egyházakban a kisgyermekek keresztségük alkalmával megkapják a bérmálás szentségét és az Oltáriszentséget is, ilyen módon megmarad a hagyományos sorrend.
A bérmálás szentségét Krisztus akkor alapította, amikor átadta az apostoloknak a Szentlelket Húsvét vasárnapján, aztán nagyobb nyilvánossággal Pünkösd napján.
A bérmálás a Szentlélek teljes kiáradása úgy, ahogyan az apostolok Pünkösdkor megkapták.
 • A bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségben kapott kegyelmet.
 • A bérmálás erősebben kapcsol bennünket Krisztushoz.
 • A bérmálás megerősíti istengyermekségünket.
 • A bérmálás növeli bennünk A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁT: a bölcsességet, az értelmet, a jótanácsot, a lelki erősséget, a tudományt, a jámborságot és az istenfélelmet.
 • A bérmálás tökéletesebbé teszi az Egyházzal való kapcsolatunkat.
 • A bérmálás megadja a Szentlélek erejét hitünk terjesztéséhez és védelméhez.
Akik meg vannak bérmálva, azok képesek arra, hogy A SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEI szerint cselekedjenek. A következőket nevezzük a Szentlélek gyümölcseinek: szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
A bérmálás eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekre, és csak egyszer lehet fölvenni.
A bérmálás szentségében részesülhet minden megkeresztelt, aki még nincs megbérmálva, és kívánatos is, hogy részesüljön.
 • A bérmálandóknak legalább olyan korúaknak kell lenniük, hogy ,,értelmük használatával bírjanak''. Legyenek a kegyelem állapotában, és előtte vegyék föl a bűnbocsánat szentségét.
 • Halálveszélyben bármilyen korú gyermeket meg kell bérmálni (kivéve ha még nincs megkeresztelve, -- ebben az esetben pedig meg is kell keresztelni és meg is kell bérmálni).
 • A bérmálási előkészület célja az legyen, hogy a keresztény embert Krisztussal való bensőségesebb egységre és a Szentlélekkel való közvetlenebb kapcsolatra vezesse el.
 • A bérmálandóknak tudatosan érezniük kell, hogy az Egyházhoz tartoznak, -- mind az egyetemes Egyházhoz, mind pedig saját plébániai közösségükhöz.
 • A plébániának külön felelőssége, hogy a bérmálandókat a szentség fölvételére előkészítse.
A bérmálás szentségét a homloknak krizmával (szentelt olajjal) való megkenésével szolgáltatják ki, kézrátétellel és ezekkel a szavakkal: ,,Vedd a Szentlélek ajándékának jelét''. A békecsók, ami a szertartást befejezi, jelzi és kinyilvánítja a püspökkel és minden hívővel való közösséget.
 • A bérmaszülő legyen legalább tizenhat éves, legyen katolikus, legyen megbérmálva, és olyan legyen, aki volt már elsőáldozó.
 • A keleti egyházakban imádság után a homlokot, a szemeket, orrot, füleket, ajkakat, mellet, hátat, kezeket és lábakat kenik meg.
A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök, de pap is bérmálhat bizonyos körülmények között, vagy püspöki engedéllyel.
 • A keleti egyházakban általában a keresztelő pap szolgáltatja ki a bérmálást is.
Ha a bérmálást a keresztségtől függetlenül szolgáltatják ki, szükséges, hogy a bérmálandóknak legyen bérmaszülőjük, -- aki majd vezetőjük lesz abban, hogy teljes keresztény életet éljenek.
 • Helyes, ha a bérmaszülő azonos valamelyik keresztszülővel.
 • A bérmaszülő legyen legalább tizenhat éves, legyen katolikus, legyen megbérmálva, és olyan legyen, aki volt már elsőáldozó.
 • A bérmaszülő nem lehet a bérmálandónak anyja vagy apja.
Az olaj a bőség, öröm, egészség, erő jelképe.
 • A bérmálásban történő megkenés erőt ad a keresztényeknek arra, hogy krisztusi életet éljenek.
 • A megbérmáltakat szépség és egészség tölti el: az isteni életnek, a kegyelemnek a szépsége és egészsége.
A bérmálás tökéletessé teszi a keresztelési kegyelmet; az a szentség, amely megadja számunkra a Szentlelket, hogy még mélyebben belegyökerezzünk az istenfiúságba, még erősebben kapcsolódjunk Krisztushoz, kötődésünk az Egyházhoz még szorosabb legyen, még inkább társuljunk küldetéséhez. Ez a szentség segít bennünket, hogy a keresztény hitről a jótettektől kísért szóval tanúságot tegyünk. (KEK, 1316.)
 
forrás: A katolikus hit elemei