Évközi 28. Vasárnap

2020.10.11

Évközi 28. vasárnap

2020. október 11.

Ünnepek, emléknapok:

Szombat (október 17.): Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja

  1. Október 18-án, vasárnap országos gyűjtés van a missziók javára, így adjuk majd adományainkat.
  1. Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, pénteken és vasárnap 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.
  1. 2021. évi naptárak és a kalendárium kapható. Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 550 Ft, forgathatós naptár 350 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft.
  1. November 1-jén, vasárnap, aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.
  1. November 1-jén, vasárnap Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a plébániatemplomban 1100 és 1800 órakor. A délelőtti és az esti szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén elhunytakért.
  1. November 1-jén, vasárnap tartjuk a bótai falurész búcsúját a 930 órakor kezdődő szentmise keretében a zalai templomban.
  1. November 2-án, hétfőn Halottak napja. Szentmise lesz a plébániatemplomban 1800 órakor. Akik meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.