Karitász


A Katolikus Karitász a Katolikus Egyház közcélú humanitárius szervezete, amely az Egyház nevében és az Evangélium szellemében segít korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül a rászorulókat különböző segélyprogramok, akciók útján.


Munkánk során a karitász hálózatban dolgozó önkéntesek személyes szeretetét juttatjuk el az általunk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és közösségünkbe szeretettel várunk minden jószándékú érdeklődőt.

"Az Isten szeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni."
(XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről).

A Karitász egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos szeretetszolgálata a munkához szükséges keretet adja meg.

Amennyiben fizikai állapota vagy előre haladott kora nem engedi, hogy önkéntesként tevékenykedjen, akkor imádkozzon értünk, és csatlakozzon hozzánk, mint láthatatlan önkéntes.

A tabi Plébánia Karitászcsoportja 2018. november 17-én alakult meg. Ft. Sifter Gergely plébános a csoport alapításával Dr. Vajda Pétert csoportvezetőt bízta meg.

Plébániai Karitászcsoportunk alapító önkéntesei:
Csirke Erika, Major Béláné, Nagy-Kálsecz Mariann, Dr. Schulcz Gabriella, Takács Istvánné, Tenyei-Tóth Angéla, Tóthné Schell Krisztina, Vajda József, Dr. Vajda Katalin, Dr. Vajda Péter, Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó, Zsupek Márton, Zsupekné Szilágyi Ildikó.

Az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportjának tisztségviselői alkotják az Állandó Tanácsot.
A jelenlegi Állandó Tanács 2024. január 1. és 2028. december 31. között van hivatalban.

Az Állandó Tanács (vezetőség) tagjai:
Dr. Vajda Péter
- csoportvezető, szavazati joggal

Ft. Sifter Gergely
- h.esperes-plébános (hivatalánál fogva), tanácskozási joggal,

Vajda József
- akolitus, világi elnök, alapító önkéntes (hivatalánál fogva), tanácskozási joggal,

Nyulné Német Erika
- akolita, önkéntes (hivatalánál fogva), tanácskozási joggal,

Kadlicskó Krisztián
- önkéntes, szavazati joggal,

Major Béláné
- csoportvezető-helyettes, pénztáros, alapító önkéntes, szavazati joggal,

Nagy-Kálsecz Mariann
- alapító önkéntes, szavazati joggal,

Zsupekné Szilágyi Ildikó
- csoportvezető-helyettes, alapító önkéntes, szavazati joggal


Kapcsolat:

Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportja
Dr. Vajda Péter - csoportvezető

8660 Tab, Petőfi Sándor utca 9/A
tabikaritasz@gmail.com