Történetek - Cikkek


A Teremtő létezése

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:

- Miért hiszi, hogy van Isten?

- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban darálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a darálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.

- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?


A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének: "Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."


Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.

- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.

- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.

- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.


A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.

- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.


Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:

- Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!


A gyáros megkérdezte:

- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.


A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:

- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!"Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek." Róma 1:19-20.


Ha hibázol kelj fel!

Ha hibázol, kelj fel: nincs emberibb, mint hibákat elkövetni!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai katekézis témája a reményre nevelés. Ezért tegezve fogom elmondani, elképzelve, ahogy egy nevelő, egy apa beszél egy fiatalhoz, vagy bárkihez, aki nyitott a befogadásra.

Figyelj: ott, ahová Isten helyezett téged, remélj, mindig remélj!

Ne add meg magad az éjszakának: ne felejtsd, hogy az első legyőzendő ellenség nem rajtad kívül, hanem benned van! Ezért ne adj teret a keserű, sötét gondolatoknak! Ez a világ az első csoda, amit Isten tett, és Isten a mi kezünkbe adta újabb csodák megvalósulásának kegyelmét. Hit és remény kéz a kézben járnak. Higgy a legmélyebb és legszebb igazságok létezésében! Bízz a teremtő Istenben, a Szentlélekben, aki mindent a jó felé irányít; bízz Krisztus ölelésében, aki minden embert vár földi élete végén, hidd, hogy ő vár téged! A világ olyan emberek tekintetének köszönhetően halad előre, akik rést nyitottak, akik hidat emeltek, akik álmodtak és hittek, még ha kigúnyolták is őket.

Ne gondold, hogy küzdelmed, melyet idelenn folytatsz, hasztalan! Életünk végén nem kudarc vár minket: az abszolútum magva kikelőben van bennünk. Isten nem okoz csalódást: ha reményt ébresztett szívünkben, akkor nem akarja kioltani azt állandó frusztrációkkal. Minden azért születik, hogy örök tavaszba virágozzon bele. Isten is azért teremtett minket, hogy virágozzunk. Eszembe jut a párbeszéd: a tölgyfa megkérte a mandulafát: "Beszélj nekem Istenről!" Erre a mandulafa virágba borult.

Bárhol is vagy, építs! Ha padlón vagy, kelj fel! Sose maradj elesve, kelj fel, hagyd, hogy talpra állítsanak! Ha ülsz, indulj útnak! Ha az unalom megbénít, űzd el jótettekkel! Ha üresnek és kedvtelennek érzed magad, kérd a Szentlelket, hogy töltse be újra ürességed!

Béketeremtő légy az emberek között, és ne hallgass a gyűlöletet és megoszlást keltők szavára! Ne hallgass ilyenekre! Az emberek, bármennyire különbözzenek is egymástól, együttélésre teremtettek. Ha nézeteltérés támad, légy türelemmel: egy napon rájössz majd, hogy mindenki letéteményese egy igazságdarabnak.

Szeresd az embereket! Szeresd külön mindegyiket! Tiszteld mindenki életútját, lett légyen egyenes vagy görbe, mindenkinek megvan a maga elmesélendő élettörténete. Nekünk is, valamennyiünknek megvan az elmesélendő élettörténete. A világra születő minden gyermek olyan élet ígérete, amely újfent erősebbnek bizonyul a halálnál. Minden felébredő szeretet olyan átalakító erő, amely a boldogság után áhítozik.

Jézus olyan fényt adott nekünk, amely világít a sötétben: óvd és védd! Ez a fény az életünkre bízott legnagyobb érték!

Legfőképp pedig álmodj! Ne félj álmodni! Álmodj! Álmodj egy világot, amely még nem látszik, de biztosan elérkezik! A remény által hiszünk annak a teremtésnek a létezésében, amely a végső beteljesedésig tart, amikor Isten lesz minden mindenkiben. A képzelőerővel rendelkező emberek tudományos és technikai vívmányokat ajándékoztak az embernek. Óceánokat szeltek át, olyan földekre tették lábukat, amelyeken korábban senki sem járt. Azok is reményt tápláló emberek, akik legyőzték a rabszolgaságot és jobb életkörülményeket teremtettek ezen a földön. Gondoljatok ezekre az emberekre!

Vállalj felelősséget ezért a világért és minden ember életéért! Gondolj arra, hogy minden igazságtalanság, amelyet egy szegény ellen elkövetnek, egy nyitott seb, és a te méltóságodat is csökkenti! Az élet nem áll meg a te létezéseddel, ezen a földön újabb nemzedékek követik majd a miénket, és utána még sok további. Mindennap kérd Istentől a bátorság ajándékát! Emlékezz, hogy Jézus legyőzte a félelmet értünk! Legyőzte a félelmet! E legádázabb ellenségünk semmit sem tehet a hittel szemben. És ha megijeszt az élet valamely nehézsége, ne felejtsd, hogy nem csak magadért élsz! A keresztségben életed már elmerült a Szentháromság misztériumába, és már Jézushoz tartozol. És ha egy napon rémület fogna el, és azt gondolnád, hogy a rossz túl nagy ahhoz, hogy szembeszállj vele, gondolj egyszerűen arra, hogy Jézus ott él benned! Ő az, aki rajtad keresztül a maga szelídségével uralma alá akarja hajtani az ember minden ellenségét: a bűnt, a gyűlöletet, a bűncselekményeket, az erőszakot – mindezen ellenségeinket.

Mindig legyen bátorságod az igazsághoz, de ne felejtsd: nem állsz fölötte senkinek! Emlékezz erre: nem állsz fölötte senkinek! Ha te maradnál az utolsó, aki hisz az igazságban, akkor se vonulj ki az emberek köréből! Még ha egy remeteség csendjében élnél is, hordozd a szívedben minden teremtmény szenvedését! Keresztény vagy, és az imában mindent visszaadsz Istennek.

Legyenek eszményképeid! Olyasmiért élj, ami felülmúlja az embert! És ha egy napon ezekért az eszményekért drágán kellene fizetned, akkor se hagyj fel azzal, hogy szívedben hordozod őket! A hűség mindent elér!

Ha hibázol, kelj fel: nincs emberibb, mint hibákat elkövetni! De nem szabad, hogy e hibák börtönbe zárjanak! Ne zárkózz hibáidba! Isten Fia nem az egészségesekért jött, hanem a betegekért: vagyis érted is jött! És ha hibázol a jövőben, ne félj, kelj fel! Tudod, miért? Mert Isten a barátod!

Ha keserűség fog el, erősen higgy mindazokban, akik még tesznek a jóért: alázatukban ott rejtőzik egy új világ magja! Keress olyan embereket, akik megőrizték gyermeki szívüket! Tanulj meg elcsodálkozni, ne szűnj meg elámulni!

Élj, szeress, álmodj, higgy! És Isten segítségével sose veszítsd el a reményt!

Ferenc pápa