Mit tegyek, ha...


Elhunyt egy hozzátartozóm?

"Adj Uram örök nyugodalmat neki! És az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjék békességben! Amen." Fogadják őszinte részvétünket!
Elhunytjuk lelkét imádságainkban Urunk elé visszük!
Adjon Önöknek az Isten sok erőt és kegyelmet elfogadni Teremtőnk végtelen akaratát.
A legfontosabb a temetés időpontjának egyeztetése a tabi temetkezési vállalattal.
Kérem Önöket, hogy legyenek szívesek először velük elintézni a temetéssel kapcsolatos ügyeket. A temetést csak ezután, személyesen találkozva, a velünk is egyeztetett időpont alapján tudjuk felvenni. Ezt megtehetik a plébánia elérhetőségein.

Mobilszám-elérhetőségünket a temetkezési vállalatnál elkérhetik. Az anyakönyvezéshez a következő adatokra van szükségünk:

 • Halálozás helye, napja
 • Elhunyt leánykori/születési neve
 • Házastárs (születési) neve, egyedülállóknál a szülők nevei
 • Elhunyt születési helye, ideje
 • Elhunyt lakcíme
 • Szentségekkel el volt-e látva, volt-e az utóbbi időben nála pap?
 • Hozzátartozó(k) elérhetősége

Elhunytukért szentmisét mondatni a temetés előtt egy órával van lehetőségük.
A temetés alkalmával búcsúztatót nem vállalunk. Erre Önöknek van lehetőségük a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt. Kérésükre a szertartás keretein belül egy imádságban emlékezünk meg azokról a hozzátartozókról, akiket fájdalommal érint szerettük halála.

A temetés díja: 40000 Ft.

Meg szeretném kereszteltetni a gyermekemet?

"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek." (Mt 28,19-20a)

A keresztség szentségét Krisztus Urunk rendelte azoknak, akik gyökeresen szakítani akarnak életszemléletükkel, hogy így, mintegy újjászületve, az ő tanítása szerint, elsősorban Isten és az emberek iránt tanúsított szeretetének példája szerint éljenek.

Ahogy minden szentség, úgy a keresztség is, mint az első és egyben minden más szentség alapja, nagy komolyságot igényel azoktól, aki ebben részesülni kívánnak. Gyermekkeresztelés esetén, pedig a szülőktől, akik ezt a szentséget gyermekük számára személyesen kérik.

A keresztség szentségének kiszolgáltatását - gyermekkeresztelés esetén (7 éves kor alatt) - plébániánkon legalább egy alkalom előzi meg, mely eseten nem csak a szükséges adatokat vesszük fel, hanem bevezetjük a szülőket / keresztszülőket a keresztény beavatás első szentségnek tanításába, jelentőségébe.

Mit kell vállalniuk a szülőknek?

A gyermek keresztény nevelését, hitében való növekedését.

Ez akkor válik külsőleg reménytelivé, ha a szülők katolikus házasságban élnek, és a házasságkötésükkor tett igéreteiknek, valamint az Egyház parancsainak megfelelően élik életüket, nevelik gyermekeiket.

Ha a szülők házassága egyházilag nincs rendezve; abban az esetben kereszteljük meg a gyermeket, ha a gyermek keresztény nevelésére megalapozott remény van.

Keresztszülő:

A keresztelendőnek kell, hogy legalább egy keresztszülője legyen.

A keresztszülő nem lehet a keresztelendőnek anyja vagy apja.

A keresztszülő legyen legalább 16 éves, legyen katolikus, legyen megbérmálva, és olyan legyen, aki már volt elsőáldozó.

Lehet két keresztszülő is, egy férfi és egy nő.

Aki ezeknek a feltételeknek nem felelne meg, nem lehet keresztszülő, de tanúként jelen lehet a keresztségnél.

Szükséges iratok / engedélyek:

Szülőknek:

Ha lakhely szerint nem plébániánk területéhez tartoznak; kérem, menjenek el saját plébánosukhoz bejelentkezni, hogy gyermeküket Tabon szeretnék megkereszteltetni. Ő kiállít egy elbocsátó igazolást erről. Kérem ezt magukkal hozni.

Keresztszülőknek:

Saját, helyileg illetékes plébánosuktól kérjenek igazolást arról, hogy a fentebb említett előírásoknak megfelelően keresztszülői/keresztelési tanúi tisztséget vállalhatnak.

7 éves kor feletti (iskolás) gyerek esetén a keresztelést minden esetben több éves hitoktatás előzi meg. Hittanórák ideje, hitoktatók elérhetők ITT.

Ha felnőttként szeretne a Katolikus Egyház tagja lenni, kérem, személyesen keressen fel bennünket, hogy a hitoktatást/katekumenátust, mely felkészíti Önt a beavató szentségek vételére, időben el tudjuk kezdeni.

Kereszteléshez szükséges adatok / kellékek:

 • Keresztelendő születési helye, ideje
 • Keresztelés helye, ideje
 • Megkeresztelt neve (védőszent hiányában + keresztelési név, védőszent)
 • Szülők neve, vallása, származási helye
 • Lakcím
 • Keresztszülők (tanúk) neve, vallása, lakcíme
 • Elérhetőségük (telefon, email)
 • A gyermeket lehetőségük szerint fehér ruhába öltöztessék a keresztelőre.
 • Keresztelési gyertyát tőlünk fognak kapni, de hozhatnak is magukkal.


Költségek

A keresztség szentségének kiszolgáltatása teljes mértékig a Katolikus Egyházban INGYENES.

A szülők / keresztszülők egyházi hozzájárulásával kapcsolatos információkat megtekinthetik ITT.

A keresztség szentségéről megtudhat többet ITT.

Bizalommal forduljon hozzánk plébániánk bármelyik elérhetőségén.

Gyónni szeretnék?

Igyekszünk minden szentmisét megelőzőleg lehetőséget biztosítani, hogy a bűnbocsánat szentségéhez járulhassanak.

 • Kimondott gyóntatási rend az évközi időben ezen kívül nincsen.
 • Adventben és nagyböjtben a szentgyónás időpontjait külön fogjuk majd közölni.
 • Ha hosszabb gyónást (életgyónás), vagy lelkibeszélgetést szeretne kérni, mindenképpen keressen fel bennünket a plébánia elérhetőségein. A szentmisék előtt és után is fordulhat hozzánk bizalommal.

Szentmisét szeretnék felajánlani?

A lelkek javát szolgálja, ha szentmisén való részvételünket mi magunk is, de legfőképpen, ha a pap egy megadott szándékra ajánlja fel.A szentmise felajánlását, bárki kérheti élő, beteg és elhunyt szeretteiért, illetve bármilyen jó szándékra.Ennek lehetséges módja a sekrestyében egyeztetve szentmisék előtt és után.

 • A felajánlás adománya: 4000 Ft.

Egyházi hozzájárulásomat szeretném rendezni?

Sajnos, ahogy semmiféle emberi közösség, így az Egyház sem képes saját magát csak imádságból fenntartani. Szükséges ezért, amint az Egyház öt parancsolatában is benne van, hogy a hívek – lehetőségeik szerint – az egyházközséget anyagi hozzájárulásukkal is támogassák. Ennek formája az egyházi adó, vagy párbér, vagy egyházi hozzájárulás, mely egyházközségünk területén 2018. évtől 4000 Ft személyenként minden keresőképes és nyugdíjas számára. Akinek lehetősége van és ennél többet gondol, annak adományát hálásan köszönjük!

(Az országos elgondolás szerint az egyházi adó összegét – csak tájékozódásul közlöm – az éves jövedelem 1%-ának írták elő, amely sok helyen elképzelhetetlenül magasnak bizonyul.)

Egyházi hozzájárulásuk összegét különböző módon lehet befizetni:

 • Templomainkban a szentmisék után
 • A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
 • Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő számlaszámra: CIB Bank 10700749-71203887-51100005. A közlemény rovatba kérjük, írják be: "Egyházi hozzájárulás", valamint az adott évet.

Az egyházi hozzájárulás összege elsősorban az egyházközség céljait szolgálja, közösségi programok szervezését, közösségi épületeink fenntartást. Ezen belül is konkrétan templomaink kisebb-nagyobb problémáinak helyreállítását, berendezéseinek korszerűsítését. Ez mind értünk van, és a közösség érdekeit szolgálja.

Jó szándékú támogatásaikat előre is köszönjük!


Stóladíj

 • Mise: 4,000 Ft.
 • Temetés: 40,000 Ft.
 • Esketés: 40,000 Ft.
 • Harangozás: 2,000 Ft.
 • Sírkő megáldás: 2,000 Ft.