Plébános


Sifter Gergely
Sifter Gergely

Született: Marcali, 1981.március 06.

Pappá szentelték: Kaposvár, 2008. június 27.

Káplán:

 • Marcali, 2008-2009
 • Nagykanizsa, Jézus Szíve 2009-2013

Plébániai kormányzó: Tab, 2013-2016

Plébános: Tab (2016-tól)

 • Szentszéki bíró (2016-2021) - Kaposvári Egyházmegyei Bíróság
 • Püspöki biztos (2018-tól) - Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
 • Helyettes esperes (2019-től) - Andocsi Esperesi Kerület
 • Igazgatóhelyettes (2021-től) - Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
 • Tanácsadói szavazati joggal rendelkező tag (2021-2022) - Kaposvári Egyházmegyei Zsinat

Papi jelmondata: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, örökre enyém vagy!" (Iz 43,1)

Sifter Gergely tabi plébános címere

​A pajzs formáját tekintve modern, a XX. századra jellemző alakú, harmadolt.

​Első aranyszínű harmadában fehér színű az utolsó vacsorára is utaló, összetett fehér színű PAX motívum látható, amely a tabi plébánosi állomáshelyre utal. A mellette elhelyezkedő második harmad fehér színű, benne a tizenkét arany csillagos, jellegzetes, kékszínű M monogram a Szűzanya, mint égi anya iránti tiszteletre, valamint a papi hivatás Homokkomáromi kegyhelyen való felismerésére utal.

Az egymás mellett lévő arany és fehér mezők színe a Római Katolikus Anyaszentegyházhoz tartozást és elköteleződéstjelképezi, a vatikáni zászló arany – fehér színeire utalva. A címer alsó, harmadik harmadában látható kék hullámok, a szülőföldre, azon belül is Balatonberényre utal.

​A pajzs az egyházi hierarchiának megfelelően, fekete színű papi kalap alatt helyezkedik el jobb és bal oldalt lelógó két-két, az h.esperes-plébánosi ranghoz járó fekete bojttal.

​A pajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon a fekete nagybetűs felirat:VOCAVI TE NOMINE TUO; MEUS ES TU, magyarul így hangzik: NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK, ÖRÖKRE ENYÉM VAGY, Sifter Gergely papi jelenmondatának részlete. A jelmondat előtt és után egy-egy piros színű kereszt látható.


Állandó diakónus

Lehoczki Gábor
Lehoczki Gábor

Született: Zenta, 1973. máj. 20.

Szent.: Ada, 2013. dec. 29. 


Korábbi plébánosok


Horváth Tamás

Született: Kaposvár, 1982. augusztus 18.

Pappá szentelték: Kaposvár, 2006. augusztus 19.

Káplán: Siófok (2006-2009)

Plébános: 

 • Kőröshegy (2009-2010)
 • Tab (2010-2013)

Papi jelmondata: "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, hogy gyümölcsöt teremjetek." (Jn 15,16)


Dr. Takács Lajos

Született: Vinár, 1935. május 25. 

Pappá szentelték: Veszprém, 1961. június 24.

Káplán: 

 • Csokonyavisonta (1961-1966)
 • Kaposvár Nagyboldogasszony (1966-1971)

Plébános: 

 • Tab (1971- 2010)
 • Oldallagosan ellátja Somogyegrest (1976-1992) és Bábonymegyert (1979-2002).

Ságvári kerületi esperes: 1981-1989.

Tiszteletbeli kanonok: 1991.

Szent Egyedről nevezett somogyvári címzetes apát: 2003.

Nyugállományban: 2010-től

Elhunyt: 2023. április 2. 

Dr. Takács Lajos
Dr. Takács Lajos

Papi jelmondata: "Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni..." (1Kor 10,13)


Dr. Bendi István

Született: Mosonszolnok (Moson m.) 1914. január 6.

Pappá szentelték: 1940. június 16.

Káplán: 

 • Kutas (1940-1941)
 • Buzsák (1941-1944)
 • Gelse (1944-1945)

Lelkész: Újudvar (1945-1954)

Plébánoshelyettes: 

 • Paca (1954)
 • Nagykanizsa Jézus Szíve (1954-1962)
 • Kaposvár Jézus Szíve (1962-1964)
 • Tab (1964-1971)
 • Bálványos (1971-1976)
 • Péterfürdő (1976)

Nagykanizsai kerületi esperes: 1954-1959.

Ságvári kerületi esperes: 1965.

Helyettes esperes: 1959-1960.

Tiszteletbeli kanonok: 1960.


Gelencsér János

Született: Jutas (Veszprém vármegye), 1908. május 11.

Pappá szentelték: 1932. június 26.

Káplán: 

 • Bakonyszombathely (1932)
 • Murakeresztúr (1932-1935)
 • Felőörs 1935-1936)
 • Szentbalázs (1936-1937)
 • Tab (1937-1938)

Lelkész: Inke (1964-1978)

Plébános helyettes: 

 • Kaposfő (1956-1958)
 • Tab (1958-1964)

Plébános: 

 • Kutas (1938-1953)
 • Büssü (1953-1954)

Ságvári kerületi esperes: 1959-1965.

Csurgói kerületi esperes: 1965-1978.

Szolgálaton kívül: 1954-1956.

Nyugállományban: 1978. január 1.


Dr. Buzás Gerő

Született: Miklósvár (Háromszék megye), 1904. szeptember 21.

Pappá szentelték: Gyulafehérvár, 1927. június 11.

Lelkész: Bálványos (1945-1947)

Plébános: Tab (1947-1958)


Dr. Boday Kálmán

Született: Kaposvár, 1909. szeptember 8.

Pappá szentelték: 1933. május 7.

Káplán: 

 • Felsőörs (1933)
 • Ráckeresztúr (1933)
 • Dég (1934)
 • Szabadszállás (helyi káplán) (1934)

Plébános: 

 • Szabadszállás (1935-1942)
 • Tab (1942-1947)

Püspöki tanácsos: 1942.

Elhunyt: Kaposvár


Koloszár István

Született: Pereszteg (Sopron megye), 1897. február 28.

Pappá szentelték: Veszprém, 1923. október 28.

Káplán: 

 • Buzsák (1923-1926)
 • Szőllősgyörök (1926-1931)

Plébános: 

 • Súr (1931-1935)
 • Tab (1935-1941)
 • Mihályfa (1941-1948)

Plébánoshelyettes: 

 • Dumont (Amerikai Egyesült Államok, New Jersey)
 • San Diego (California)

Elhunyt: San Bernardio (California), 1967. április 24.


Hanusz Albin Gyula

Született: Budapest, 1901. augusztus 15.

Pappá szentelték: 1923. december 16.

Káplán: 

 • Tab (1923-1926)
 • Mike (házikáplán) (1926-1927)
 • Veszprém (karkáplán) (1927-1933)

Alkántor és az Egyházmegyei Nyomda igazgatója: 1933-1935.

Plébánoshelyettes: 

 • Lesencetomaj (1952-1954)
 • Devecser (1954-1963)

Plébános: 

 • Tab (1935. november 1-11.)
 • Balatonszabadi (1935-1950)

Devecseri kerületi esperes: 1961-1964.

Pápai főesperes: 1962-1964

Tiszteletbeli esperes: 1943 .

Szent Lászlóről nevezett szentlászlómonostori (lullyai) címzetes prépost: 1960.

Ideiglenesen nyugállományban: 1950-1952.

Nyugállományban: 1963. augusztus 1.

Elhunyt: Balatonarács, 1982. február 12.


Horváth Mihály

Született: Kaposvár, 1871. február 3.

Pappá szentelték: 1895. június 26.

Káplán: 

 • Dég (1895-1897)
 • Lesencetomaj (1897-1904)
 • Somogyvár (házikáplán gr. Széchenyi Imre családjánál) (1904-1905)
 • Sümeg (1905-1913)

Plébános: Tab (1913-1935)

Pápai kamarás: 1926.

Tiszteletbeli esperes: 1939.

Nyugállományban: 1935. november 1.

Elhunyt: Tab, 1939. augusztus 12.


Czupy Bálint

Született: Völcsej (Sopron megye), 1836. március 31.

Pappá szentelték: 1859. július 26.

Káplán:

 • Nagykapornak (1859-1860)
 • Lengyeltóti (1860 július-szeptember)
 • Halimba (1860-1864)
 • Kéthely (1864-1869)

Plébános: 

 • Ádánd (1869-1890)
 • Tab (1890-1913)

Nyugállományban: 1913. március 31.

Elhunyt: 1918. december 21.


Tóth József

Született: Páka (Zala vármegye) 1838. Bőjtelő hava 8.

Pappá szentelték: 1864. július 26.

Káplán: Tab (1864-1883)

Plébános: Tab (1883-1889)

Elhunyt: 1889. október 18.


Razgha Lajos János

Született: Ireg (Tolna vármegye), 1813. december 27.

Pappá szentelték: 1837. július 2.

Káplán: Tab (1837-1847)

Plébános: Tab (1847-1883)

Elhunyt: Tab, 1883. október 25.


Dants József

Született: Veszprém, 1784. október 29.

Pappá szentelték: 1808. augusztus 28.

Káplán:

 • Zalagyömörő (1808-1809)
 • Tab (1809-1810)

Plébános: 

 • Zalagyömörő (1810-1812)
 • Tab (1812-1847)

Elhunyt: Tab, 1847. október 30.


Szalai Ferenc

Született: Salamonfa (Sopron megye), 1776. november 29.

Pappá szentelték: Veszprém, 1799. december 6.

Káplán: 

 • Várpalota (1800-1803)
 • Balatonlelle (helyi káplán) (1804-1805)

Plébános: 

 • Németújfalu (1803-1804)
 • Tab (1805-1812)
 • Szentgál (1812-1814)
 • Kővágóörs (1814-1817)

Elhunyt: Veszprém, 1817. július 8.


Lendvay Ferenc

Pappá szentelték: 1795. augusztus 22.

Káplán: 

 • Olasz, Magyarszék, Devecser (1798-1800)
 • Nemesrádó (helyi káplán) 1804. okt. 11-től, majd a katonai lelkészség után 1813. szept. 1-ig

Plébános: 

 • Csököly (1800)
 • Tab (1801-1804)

Katonai kórház lelkész: 1809. május 31-től (a francia háború tartamára)

Elhunyt: Veszprém, 1813. szeptember 28.


Kapitár István

Született: Karád (1741)

Pappá szentelték: 1765.

Káplán: Felsőörs (1765-1766)

Plébános: 

 • Szólád (1766)
 • Mezőkomárom (1766-1792)
 • Tab (1792- 1801)

Palotai kerületi esperes: 1777. szept. 28-tól

Veszprémi Szeminárium lelki igazgatójának kinevezve: 1801 (lelki igazgató: 1802-től).

Elhunyt: 1811. április 8.


Frivaldszky Ferenc

Született: Rajecen (Trencsén megye), 1760. április 3.

Pappá szentelték: 1783. június 1.

Káplán: 

 • Veszprém (1783-1785)
 • Zalamerenye (1785-1786)
 • Keszthely (1786-1787)

Plébános: Tab (1787-1792)

Elhunyt: Beremend, 1810. március 10.


Oláh István

Született: Nyitra (1749.)

Pappá szentelték: 1764.

Káplán:

 • Perkáta (1764-1766)
 • Zalaszentgrót (1766-március-július)

Plébános: 

 • Pakod (1766-1779)
 • Tab (1779-1787)

Kisegítő lelkész: Kapoly (1788. július 26 – november 4.)

Elhunyt: 1795. március 1.


Balási András

Született: Nagycétény (Nyitra megye)

Pappá szentelték: 1757. (Szent Brúnó napján)

Káplán: 

 • Mezőkomárom (1757-1758)
 • Andocsi Ferencesek (1755-1758)
 • Tab (1758)

Plébános: Tab (1758-1779)

Elhunyt: Veszprém, 1784. június 18.


Hrabálik József

Született: 1720.

Pappá szentelték: 1748.

Káplán: 

 • Mecsekjánosi
 • Mágocs, Magyarszék (1749-1751)
 • Belvárdgyula (1751)
 • Zalaegerszeg (1752)

Plébános: Tab (1752–1755)

Elhunyt: Veszprém, 1760. december 22.


Andocsi Ferencesek (1746-1752)