Évközi 11. Vasárnap

2023.06.18

Évközi 11. vasárnap

2023. június 18.

  • Június, Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken este fél 6 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
  • Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a plébániatemplom búcsújának szervezésében kivették a részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan.
  • Június 29-én, csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok főünnepén a torvaji templomban 1800 órai kezdettel megtartjuk a fogadalmi szentmisét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
  • Június 30-án, pénteken pappá szentelésem 15. évfordulóján és tabi plébánosságom 10. évfordulóján hálaadó szentmisén köszönöm meg a Gondviselő Istennek meghívásomat és megtartó kegyelmét, valamint a Szűzanya mindig vezető és óvó szeretetét. Szeretettel hívom és várom a mindazokat, akik velem együtt hálát adnak a 18 órakor kezdődő szentmisében a plébániatemplomban, majd ezt követően hívok és várok mindenkit a templomkertben egy szerény agapéra.
  • Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 6000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára (név és cím megadásával), amely megtalálható a plébánia honlapján is. www.tabiplebania.hu