Évközi 2. vasárnap

2024.01.14

Évközi 2. vasárnap

2024. január 14.

Január 19-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az egyházközség új képviselőtestületét

a 2023 évi számadás és a 2024-évi költségvetés értékelésére és megvitatására a plébánia közösségi termébe.

Ökumenikus imahét január 22-28-ig lesz az egész világon. A mi plébániánkon ezek az alkalmak a következőképpen alakulnak:

Január 22-én, hétfőn a katolikus templomban találkozunk 1800 órakor, igét hirdet: Sándor Zoltán református lelkipásztor.

Január 23-án, kedden a református templomban találkozunk 1800 órakor, igét hirdet: Tiborcz Dániel evangélikus lelkész.

Január 24,-én szerdán az evangélikus templomban találkozunk 1800 órakor, igét hirdet: Sifter Gergő h.esperes-plébános.

Január 25-én, csütörtökön Lullán a katolikus templomban találkozunk 1800 órakor, igét hirdet: Tiborcz Dániel evangélikus lelkész.

Január 26-án, pénteken a katolikus templomban találkozunk 1800 órakor, igét hirdet: Sándor Zsuzsanna Noémi református lelkipásztor.

  • Az ökumenikus imaalkalom miatt a pénteki szentmise 700 órakor kezdődik.
  • Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van, január 22-én, hétfőn a szeretetvendégségre egy kis aprósággal vagy süteménnyel szíveskedjen segíteni, amely a katolikus iskola ebédlőjében lesz. Ha bármi oknál fogva eljönni nem tudnak, behozhatják a sekrestyébe vagy a plébániára. Segítő együttműködésüket a Jó Isten fizesse meg.
  • Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia hivatalban. Egyházközségi bálunk időpontja február 10. Ez lesz a X. Egyházközségi bálunk, amely jubileumi bál lesz, sok meglepetéssel. Jelentkezni lehet a plébánia elérhetőségein.Előre is köszönjük a szervezők nevében.
  • Aki szeretne ebben az évben szentmisét mondatni, az jelezze az időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy üdvösségre jussanak. A szentmise stóladíja: 4000 Ft.
  • Az Új Ember újság ára 22.980 Ft/év és az Adoremus 19.700 Ft/év. Kérem, akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az éves díjat fizessék be a sekrestyében január 27-ig.