Évközi 29. Vasárnap

2022.10.16

Évközi 29. vasárnap

A Missziók vasárnapja

2022. október 16.

  • Október 16-án, vasárnap országos gyűjtés van a missziók javára, így adjuk adományainkat.

· Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, pénteken és vasárnap 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.

  • Az Andocsi Esperesi Kerület papsága őszi korona gyűlését ez évben plébániánkon tartja, október 24-én, hétfőn. A gyűlés 1600 órakor kezdődik, majd szentmisével 1800 órakor zárul, amelyet Varga László megyéspüspök úr mutat be. Szeretettel kérem a kedves Testvéreket, ahogy a fiatal papok találkozójára is kérni szoktam, sütemények sütésével szíveskedjenek segíteni, amelyet hálás szívvel köszönök.

· November 1-jén, kedden sírkőszentelést végzek 930 órától a tabi temetőben, majd pedig a falvakban, ha igény van rá. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz! Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.

· November 1-jén, kedden Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmise a Plébániatemplomban 800 órakor kezdődik. A szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért. Megkondulnak újra a harangok az idén elhunytakért.

· November 2., szerda Halottak napja, szentmise a plébániatemplomban 800 órakor kezdődik. Akik meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.