Évközi 33. Vasárnap

2020.11.15

Évközi 33. vasárnap

2020. november 15.

Ünnepek, emléknapok:

Szombat (november 21.): A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban emléknap

 1. November 22-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja Anyaszentegyházunk.
 1. November 22-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva.
 1. Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet, Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság előfizetést a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni.
 1. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel sem a város főterén, sem pedig templomainkban nem lesz ünnepélyes gyertyagyújtás az adventi szent időben.
 1. Akik még nem rendezték az idei évre egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó), szíveskedjenek rendezni a sekrestyében, vagy a plébánián hivatali időben, valamint a csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál megtalálható.

A Kaposvári Egyházmegyében számos hívő és paptestvér kérdésére válaszolva az MKPK 2020. november 9-i járványügyi közleményének kiegészítéseként az alábbi rendelkezéseket hoztam:

 1. A közelgő ünnepekre tekintettel visszavonásig felhatalmazást adok minden gyóntatási fakultatással rendelkező papnak, hogy a tavasszal meghirdetett feltételekkel általános feloldozást adjanak. Ilyenkor is szükséges a hívők részéről a bűnbánat és a súlyos bűnök mielőbbi személyes megvallásának szándéka.
 2. Egyházmegyénkben a plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni, ha lehetséges, online közvetítéssel kell azokat pótolni.
 3. A plébániai irodákban az ügyintézés online formában történjen, és csak a legszükségesebb esetekben legyen személyes kontakt.
 4. A templomokban olyan módon alakítsuk ki az ülésrendet, hogy a 1,5 méteres távolság a hívek között megtartható legyen. A templomokban csak egészséges és szabályosan (orrot és szájat is takaró) maszkot viselő hívő tartózkodhat.
 5. A templomokat szentmisék között alkalmas módon szellőztetni és fertőtleníteni kell.
 6. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól további intézkedésig felmentést adok mindazoknak, akiknek a részvétel komoly nehézséget vagy kockázatot okozna.
 7. A plébánosok a szentmisék rendjét a helyzetnek megfelelően alakíthatják. Amennyiben a plébánián szolgáló pap megbetegszik vagy karanténba kerül, értesíteni kell az esperest. Ahol misézőt nem tudnak biztosítani, igeliturgia tartására kérjenek fel diakónusokat illetve akolitusokat.

Imádkozom azért, hogy a járvány megpróbáltatása mielőbb véget érjen, kérem Istentől, hogy fogadja elhunytainkat az örök boldogságba, betegeinknek adjon gyógyulást, az értük fáradozóknak pedig erőt és örömet a szeretet szolgálatában.

Kaposvár, 2020. november 9.

Varga László

megyéspüspök