Húsvét 2. vasárnap

2021.04.11

Húsvét II. vasárnap

Isteni Irgalmasság vasárnapja

2021. április 11.

  1. Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
  1. Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk, valamint a rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a vasárnap esti szentmisék szünetelnek.
  1. Április 5-től kezdve a temetési gyászmiséket megtartjuk! Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések szigorú betartására!