Húsvét 4. vasárnap

2021.04.25

Húsvét 4. vasárnap

Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja

2021. április 25.

  1. Április 25-én, vasárnap a perselyadományainkkal a hivatások ügyét segítjük. Isten fizesse meg jószándékú adományaikat!
  1. Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egyházközségben, a bekerülési költsége milliós nagyságrendű.
  1. Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk, valamint a rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a vasárnap esti szentmisék szünetelnek.
  1. Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések szigorú betartására!