Nagyböjt 1. vasárnapja

2020.03.01

Nagyböjt 1. vasárnap

2020. március 1.

  1. Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat végzünk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
  1. Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
  1. Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.