Nagyböjt 1. vasárnapja

2023.02.26

Nagyböjt 1. vasárnap

2023. február 26.

· Február 26-án, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus iskolákjavára. Így adjuk majd perselyadományainkat.

· Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat végzünk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket!

· Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál, illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.

· Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.