Nagyböjt 2. vasárnapja

2023.03.05

Nagyböjt 2. vasárnap

2023. március 5.

  • Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
  • Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.

· Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.

  • Előre hirdetem, hogy Lullán március 27-én, hétfőn 1600-tól gyóntatás, majd szentmise, majd Zalán 1700-től gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére.
  • Ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 6000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára (név és cím megadásával), amely megtalálható a Tabi Örömhírmondóban, illetve a plébánia honlapján is, valamint csekken, amely az újságos polcról elvihető.
  • Ferenc pápa, elfogadva az állami és egyházi hatóságok meghívását, apostoli látogatást tesz Magyarországon ez év április 28. és 30. között, meglátogatva Budapest városát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a pápalátogatásra készülve közös imádságot bocsátott ki, amelyet minden szentmise végén imádkozni fogunk. Ezen imádság az e heti Tabi Öröm-Hírmondóban is megtalálható! Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatya érkezésére!

Ima:

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

  • Március 12-től április 2-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.