Nagyböjt 3. vasárnap

2022.03.20

Nagyböjt 3. vasárnap

2022. március 20.

  1. Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
  1. Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
  1. Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
  1. Március 20-tól április 3-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
  1. Március 21-én, hétfőn tartjuk a fiatal papok találkozóját plébániánkon a 1100 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. Ez a nap lesz a lelkinapja katolikus iskolánknak. A katolikus iskolában a lelkinap végzésére -az iskola gyermekeihez- a siófoki Ferences Szegénygondozó Nővérek érkeznek. Imádkozzanak érettünk. Kérem, ahogy eddig is mindig tették, amennyiben lehetőségük van rá, süteményeket süssenek és hozzák el a plébániára, legkésőbb hétfőn 1000 óráig. Hálás szívvel köszönöm.
  1. Előre hirdetem, hogy Lullán március 31-én, csütörtökön 1630-tól gyóntatás, majd 17 órakor szentmise, majd Zalán 1745-től gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére.
  1. Ebben az évben április 1-jén, pénteken lesz a nagyböjti lelkigyakorlatunk az 1800 órakor kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 1715 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Bóka Tibor alsópáhoki plébános atyát kértem fel a Veszprémi Főegyházmegyéből. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. Kérem, a szentgyónásokat erre az időpontra időzítsük, ha kell, a szentmise után is gyóntatunk tovább.
  1. Ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban, illetve a Plébánia honlapján is, valamint csekken, amely az újságos polcról elvihető.