Nagyböjt 3. vasárnap

2024.03.03

Nagyböjt 3. vasárnap

2024. március 3.

  • Az idei évben március 18-19-én, hétfőn és kedden lesz a nagyböjti lelkigyakorlat egyházközségünkben a 1800 órakor kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 1715 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Borza Miklós balatonszemesi esperes-plébános atyát kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a húsvétra. Ezen időpontokra időzítsük a szentgyónások elvégzését!
  • Március 18-án, hétfőn tartjuk a Fiatal Papok Találkozóját plébániánkon a 1100 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. Ez a nap lesz a lelkinapja katolikus iskolánknak. A katolikus iskolában a lelkinap végzésére -az iskola gyermekeihez- Mikolás Attila salomvári plébános és Horváth András nagybajomi plébános érkezik. Imádkozzanak érettünk! Kérem, ahogy eddig is mindig tették, amennyiben lehetőségük van rá, süteményeket süssenek és hozzák el a plébániára, legkésőbb hétfőn 10 óráig. Hálás szívvel köszönöm.
  • Előre hirdetem, hogy Lullán március 17-én, vasárnap 730-tól gyóntatás lesz, majd szentmise, Zalán 900-tól gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban is a szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére.
  • Egyházközségi gyűjtést hirdetek a régi plébániaépület belső felújításának befejezéséhez. Az egyházközség önerőből elvégezte a villamoshálózat teljes korszerűsítését, új vízhálózat kiépítését, a teljes fűtési rendszer cseréjét, korszerűsítését, valamint a nagy belmagasság lecsökkentését, és elkészülnek a festési munkálatok is. A pénzünk sajnos elfogyott, de a burkoló májusra való érkezéséig szükséges lenne a két fürdőszoba burkolási költségének előteremtése, amely anyag- és munkadíjjal együtt 1.300.000 Ft-ot tesz ki. Ehhez számítok a Testvérek adományára. Aki szívesen hozzájárulna, annak hálás szívvel köszönöm.
  • Március 3-17-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
  • Húsvéti virágokra szánt adományaikat szívesen fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
  • Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
  • Ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 6000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a sekrestyében, a plébánián, valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára, valamint csekken, amely az újságos polcról elvihető.