Nagyböjt 3. vasárnapja

2020.03.15

Nagyböjt 3. vasárnap

2020. március 15.

Ünnepek, emléknapok:

Csütörtök (március 19.): Szent József, a Boldogságos

Szűz Mária jegyesének FŐÜNNEPE

  1. Március 19-én, csütörtökön 1800 órakor szentmise lesz a templomunkban, Szent József főünnepén.
  2. Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
  3. Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
  4. Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
  5. Március 15-22-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
  6. Előre hirdetem, hogy március 16-án, hétfőn Tabon tartjuk a fiatal papok találkozóját. 1100 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is húsvétra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat méltó módon vendégül láthassuk, amelyet előre is hálásan köszönök.
  7. Előre hirdetem, hogy Lullán március 24-én, kedden 1630-tól gyóntatás, majd 1700 órakor szentmise, majd Zalán március 24-én 1745-től gyóntatás, utána szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére.
  8. Előre hirdetem, hogy április 2-án, csütörtökön és április 3-án, pénteken lesz a nagyböjti lelkigyakorlat egyházközségünkben a 1800 órakor kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 1715 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Váron István zselickislaki plébános atyát kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a húsvétra. Ezen időpontokra időzítsük a szentgyónások elvégzését!