Nagyböjt 4. vasárnapja

2023.03.19

Nagyböjt 4. vasárnap

2023. március 19.

  • Március 26-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára, így adjuk majd perselyadományainkat.

· Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket.

· Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.

· Március 12-től április 2-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

· Március 20-án, hétfőn tartjuk a Fiatal Papok Találkozóját plébániánkon a 1100 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. Ez a nap lesz a lelkinapja katolikus iskolánknak. A katolikus iskolában a lelkinap vezetésére -az iskola gyermekeihez- Sándor László nagyatádi plébános és Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébános érkezik. Imádkozzanak érettünk! Kérem, ahogy eddig is mindig tették, amennyiben lehetőségük van rá, süteményeket süssenek és hozzák el a plébániára, legkésőbb hétfőn 1000 óráig. Hálás szívvel köszönöm.

· Előre hirdetem, hogy Lullán március 27-én, hétfőn 1600-tól gyóntatás, majd szentmise, Zalán pedig 1700-től gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére.

· Ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 6000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a sekrestyében, a plébánián, valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára, valamint csekken, amely az újságos polcról elvihető.

· Ferenc pápa, elfogadva az állami és egyházi hatóságok meghívását, apostoli látogatást tesz Magyarországon ez év április 28. és 30. között, meglátogatva Budapest városát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a pápalátogatásra készülve közös imádságot bocsátott ki, amelyet minden szentmise végén imádkozni fogunk! Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatya érkezésére!