Nagyböjt 5. vasárnap

2024.03.17

Nagyböjt 5. vasárnap

2024. március 17.

  • Márc. 17-én, vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld javára. Így adjuk majd adományainkat!
  • Nagyböjt péntekjein 17:15 órától keresztutat járunk, szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
  • Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében.
  • Az idei évben március 18-19-én, lesz a nagyböjti lelkigyakorlat egyházközségünkben, a 18 órakor kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 17:15 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Borza Miklós balatonszemesi esperes-plébános atyát kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a húsvétra. Ezen időpontokra időzítsük a szentgyónások elvégzését!
  • Március 18-án hétfőn tartjuk a Fiatal Papok Találkozóját plébániánkon a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. Ez a nap lesz a lelkinapja katolikus iskolánknak. A katolikus iskolában a lelkinap végzésére -az iskola gyermekeihez- Mikolás Attila salomvári plébános és Horváth András nagybajomi plébános érkezik. Imádkozzanak érettünk. Kérem, ahogy eddig is mindig tették, amennyiben lehetőségük van rá, süteményeket süssenek és hozzák el a plébániára, legkésőbb hétfőn 10 óráig. Hálás szívvel köszönöm.
  • Március 24, virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja, a Passiót éneklik a kispapok és kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az idő engedi, kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk, megáldjuk a szentmise elején a barka ágakat, majd a templomot alulról megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe.
  • Előre hirdetem, hogy a Szent Három nap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul:
  • Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 17 órától keresztutat végzünk, majd ezután 18 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás! Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett!
  • Nagyszombaton 20 órakor kezdődik húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.
  • Egyházközségi gyűjtést hirdetek a régi plébánia épület belső felújításának befejezéséhez. Az egyházközség önerőből elvégezte a villamos hálózat teljes korszerűsítését, új vízhálózat kiépítését, a teljes fűtési rendszer cseréjét-korszerűsítését, valamint a nagy bemagasság lecsökkentését és elkészülnek a festési munkálatok is. A pénzünk sajnos elfogyott, de a burkoló májusra való érkezéséig szükséges lenne a két fürdőszoba burkolási költségének előteremtése, amely anyag és munkadíjjal együtt 1.300.000 Ft-ot tesz ki. Ehhez számítok a Testvérek adományára, aki szívesen hozzájárulna, hálás szívvel köszönöm. Köszönöm az eddigi 100.000 Ft adományt!