Nagyböjt 5. vasárnapja

2023.03.26

Nagyböjt 5. vasárnap

2023. március 26.

  • Március 26-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára, így adjuk majd perselyadományainkat.
  • Péntekenként 1715 órától keresztutat járunk. Kérem, hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti elmélkedést.
  • Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben.
  • Március 27-én, hétfőn Lullán 1600-tól gyóntatás, majd szentmise, majd Zalán 1700-től gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére.
  • Március 27-én, hétfőn este és március 31-én, pénteken este nem lesz keresztút és szentmise, mert Balatonlellén lelkigyakorlatot tartok.
  • Április 2., virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja, a Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az idő engedi, kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk, megáldjuk a szentmise elején a barkaágakat, majd a templomot alulról megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe.
  • Előre hirdetem, hogy a szent három nap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul: nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás! Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett!

Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: a templom hátsó bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti –

a SZENT HÁROMNAP

mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb

ünnepének,

Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.