Pünkösdvasárnap

2021.05.23

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek kiáradásának főünnepe

2021. május 23.

Ünnepek, emléknapok:

Hétfő (május 24.): A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja emléknapja

Szerda (május 26.): Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja

  1. Pünkösdhétfőt már nem úgy ünnepeljük az egyházban, mint Pünkösd másnapja, hanem a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapra emelt rangon. Ezért csak a plébániatemplomban lesz szentmise 1100 és 1800 órakor.
  1. Május 28-ára, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az egyházközségek területéről azokat, akik a plébániatemplom búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat szedőkre, a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, akik vállalnának feladatot.
  1. Május 30-án, vasárnap a falvakban, Lullán és Zalán nem lesz szentmise, csak Tabon a plébániatemplomban - a szokásostól eltérően -, 900 és 1800 órakor, az egyházközség híveinek.
  1. Plébániánk területén a bérmálás szentségét Varga László megyéspüspök úr szolgáltatja ki fiataljainknak május 30-án, vasárnap a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében. Ezen a szentmisén csak a bérmálkozók és legközvetlenebb családtagjaik vehetnek részt!
  1. Június 9-én, szerdán tartjuk katolikus iskolánk tanévzáró Te Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 800 órakor kezdődik, amelyet Varga László kaposvári megyéspüspök mutat be. Szeretettel hívjuk a híveket is!
  1. Előre hirdetem, hogy június 6-án, Úrnapja, a plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon lesz 1000 és 1800 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a szokásos úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom az idén elsőáldozott gyerekeket, valamint hitoktatóimat negyed 10 órára, hogy a mise előtt tudjunk még próbálni. Kérem, hogy virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, amelyet majd az Oltáriszentség előtt hintenek!
  1. Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egyházközségben, a bekerülési költsége milliós nagyságrendű.