Szentháromság vasárnapja

2020.06.07

Szentháromság vasárnapja

2020. június 7.

Ünnepek, emléknapok:

Szombat (június 13.): Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja

  1. Május 18-tól egyházmegyénkben a megyéspüspök megengedte nyilvános szentmisék tartását. Plébánosi hatáskörömnél fogva a következőket léptetem életbe egyházközségünkben:

Temetési gyászmisék megtarthatók. (kötelező a szájmaszk viselése, a kezek fertőtlenítése)

A Püspöki rendelet szerint kötelező a templomba belépéskor a kezek fertőtlenítése (ezt biztosítjuk), kötelező a szájmaszk viselése, másfél méteres távolság tartása (egy padban két ember- kivéve családtagok), a papnak és a kántornak nem kell szájmaszkot viselni, kivéve áldoztatáskor.

Áldozáskor kötelező a másfél méteres távolság tartása, áldozás előtt a kezek fertőtlenítése – elöl is biztosítunk fertőtlenítő szert.

Áldozás rendje a következő: Ajkukra húzott szájmaszk, majd a kezek fertőtlenítése, mellmagasságba egymásra helyezett és kinyújtott kéz, magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, visszahúzzuk a maszkot az orrunkra és a helyünkre megyünk.

Perselyadományokat a kijáratnál elhelyezett kosárba tegyük, mielőtt távozunk a templomból.

  1. Előre hirdetem, hogy június 14-én Úrnapja, a plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon lesz 1000 és 1800 órakor. A délelőtti szentmise után a templomban tartjuk meg a körmenetet.
  1. A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, lábazat festése, korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás szívvel köszönjük.
  1. Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is. www.tabiplebania.hu