Szűz Mária, Magyarok nagyasszonya

2023.10.08

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronója

2023. október 8.

· Október a Rózsafüzér hónapja, pénteken az esti mise előtt 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.

· November 1-jén, szerdán Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmise a plébániatemplomban 800 órakor kezdődik. A szentmise végén megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért. Megkondulnak újra a harangok az idén elhunytakért.

· November 1-jén, szerdán sírkőszentelést végzek 930 órakor a tabi temetőben, majd pedig a falvakban, ha igény van rá. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz. Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.

· November 2., csütörtök Halottak napja, szentmise a plébániatemplomban 800 órakor kezdődik. Akik meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.