Úrnapja

2020.06.14

Úrnapja

2020. június 14.

Ünnepek, emléknapok:

Hétfő (június 15.): Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja

Péntek (június 19.): Jézus Szent Szívének főünnepe

Szombat (június 20.) A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen

Szívének emléknapja

  1. Június Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken 1730 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
  1. Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a plébániatemplom búcsújának szervezésében kivették a részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan. Külön köszönöm a Polgármester Úr, a GAMESZ támogató segítségét és a földadományt!
  1. Június 29-én, hétfőn Szent Péter és Pál apostolok főünnepén a torvaji templomban 1800 órai kezdettel megtartjuk a fogadalmi szentmisét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
  1. A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, lábazat festése, korlátok cseréje, korlátok és templomkapuk festése -, hálás szívvel köszönjük.
  1. Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is. www.tabiplebania.hu