Virágvasárnap

2024.03.24

Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja

2024. március 24.

· Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatását.

· A Szent Háromnap liturgikus ünneplése a következőképpen alakul:

Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 17 órától keresztutat végzünk, majd ezután 18 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, végül virrasztás lesz. Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett.

Nagyszombaton 20 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom oldalsó bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd az evangélikus templom mellett elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal.

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljesAnyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.

· Húsvétvasárnap reggel 7 órakor ételszentelést tartunk a plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 8 órai kezdettel Lullán, 9:30 órakor Zalán, majd 11 órakor Tabon, 13 órai kezdettel a bábonyi kápolnában.

· Húsvéthétfőn 8 órakor Torvajon, 9:30 órakor Megyeren, 11 órai kezdettel a plébániatemplomban, majd 13 órakor a sérsekszőlősi templomban lesznek szentmisék.

· Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban ministrálni szeretnének, március 28-án, csütörtökön 17 órára jöjjenek el a templomba
ministránspróbára.

· Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a sekrestyében.